boek

Human Duties

Hans Maier - humandutiesnetwork.com - © Fotografie: Martin Hogeboom

Weer een interessante man voor mijn lens vandaag! De nu 99-jarige Hans Maier heeft nog meegedaan aan de olympische spelen van Berlijn in 1936, in het waterpoloteam. Hij ziet een overeenkomst in het beoefenen van sport met de inrichting van onze wereld: met hulp van een aantal regels (plichten) kunnen we de wereld verbeteren en oorlogen overbodig maken.

Naast universele mensenrechten heeft een ieder volgens hem ook een aantal plichten: onder andere als hoeder van onze planeet, om deze te beschermen tegen verval. Maar ook plichten tegenover de samenleving en ten opzichte van zichzelf om zijn eigen talenten te ontwikkelen en een beter mens te worden. Een aantal jaren geleden heeft hij humandutiesnetwork.com opgezet, een website waarop hij zijn filosofie uiteenzet en waarop hij discussieert met anderen om te komen tot een invulling van deze plichten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *